The project objectives are

The project objectives are

FORSTÅELSE AF BLOKERINGER OG KOMPETENCEGAB I SMÅ VIRKSOMHEDER MED HENSYN TIL TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

STAY OK vil gennemføre en tværnational undersøgelse baseret på:

Undersøgelsen vil afdække kvalifikationsmangler på følgende områder for bedre at kunne målrette uddannelsesplanen:

AT OVERVINDE FLASKEHALSE GENNEM INNOVATIVE VÆRKTØJER OG HANDLINGER HOS DYRLÆGEN

Hindringer, kvalifikationsmangler og virksomhedsforventninger vil blive håndteret gennem oprettelsen af STAY OK-træningsplanen, som vil være målrettet ledere af små virksomheder. Dette erhvervsuddannelsesprogram vil blive testet i praksis og valideret med støtte fra vigtige interessenter: mindst 120 ledere af små virksomheder vil blive involveret i pilotuddannelsen og modtage certifikater. De deltagende virksomheder vil repræsentere den professionelle og forretningsmæssige servicesektor, områder, der er helt fokuseret på levering af intellektuelle tjenester. Kurset vil blive udviklet i overensstemmelse med EUROPASS, EQF, ECVET og vil anvende en "blended" metode (varighed: 62, heraf 42 timers træning + 20 timers arbejdsbaseret læring).

SIKRE BÆREDYGTIGHEDEN AF PROJEKTRESULTATERNE OVER TID OG EFTER DATOEN FOR PROJEKTETS AFSLUTNING

STAY OK-projektet har en tredobbelt opfølgningsmekanisme for at sikre, at:

  1. træningsprogrammet nemt kan indarbejdes i erhvervsuddannelsesudbydernes træningstilbud og derefter genbruges gratis med støtte fra håndbogen for erhvervsuddannelsesudbydere (PR3),
  2. SMV-ledere og andre interesserede fagfolk kan nemt få adgang til det testede og validerede kursus til enhver tid og gratis takket være den innovative STAY OK MOOC, som vil være tilgængelig i 5 år efter projektets afslutning (PR4),
  3. ledere af små virksomheder får det digitale værktøj til at måle virksomhedens parathed i denne henseende til enhver tid og følge op med tilpasning og løbende forbedringstiltag