Download vores resultater

Download vores resultater

Forskningsrapport om kompetencegab i små virksomheder med hensyn til trivsel i virksomheden

Rapporten giver et omfattende billede af små virksomheders evne i EU til at håndtere trivsel på arbejdspladsen. Rapporten fokuserer på to nøgleperspektiver, de ansattes og arbejdsgivernes. Undersøgelsen beskriver huller i kompetencerne på følgende områder: karriereplanlægning, fleksible og hybride arbejdsmekanismer, kendskab til systemer med kunstig intelligens til ledelse af medarbejdere, viden om fysiske og teknologiske barrierer for handicappede medarbejdere, trivselspolitikker i lokalsamfundet og balance mellem arbejde og privatliv for virksomhedsledere.

VET-pensum henvendt til ledere af små virksomheder, der er aktive inden for rådgivning og professionel service

Ensum er udviklet i overensstemmelse med EUROPASS, EQF, ECVET og anvender en blended" metode, der kombinerer face-to-face, arbejdsbaserede træningsaktioner og online ressourcer (kursusvarighed 62 timer i alt, herunder 42 timers træning + 20 timers arbejdsbaseret.
Programmet er struktureret på 6 træningsmoduler:

MOOC

En stærk OER til avanceret træning på området, som er baseret på de 6 moduler i det testede og validerede træningscurriculum.

Manual til erhvervsuddannelsesaktører til at integrere STAY OK-programmet i deres uddannelsestilbud

"Open Manual for VET Providers" støtter EU-undervisere, tutorer, mentorer osv. i at gøre det lettere at inkludere STAY OK i deres uddannelsestilbud.

Digital Tool for the self-assessment of wellbeing in the company

Et innovativt digitalt værktøj til at hjælpe ledere af små virksomheder med at selvvurdere niveauet af trivsel på arbejdspladsen i deres virksomhed.