Lær teamet at kende

Lær teamet at kende

Exeo Lab er en ung, multifunktionel og fleksibel virksomhed, der forestiller sig et bæredygtighedsorienteret samfund og arbejder for at demonstrere, at lokal udvikling er nøglen til at tiltrække projekter, færdigheder, muligheder og netværk for vækst. Virksomheden er et partnerskab af policy-specialister, hvis stiftende partnere har årtiers erfaring inden for konsulentydelser til offentlige og private enheder. Dets ekspertiseområde er territorial forskning og analyse ved hjælp af innovative værktøjer og teknologier til at understøtte politikdesign i innovative og nye sektorer. Derudover giver Exeo Lab SMV'er og innovative nystartede virksomheder med avanceret støtte inden for forretningsudvikling, forvaltning af menneskelige ressourcer teknologioverførsel og forskning og udvikling.

Det Maltesisk-Italienske Handelskammer (MICC) er en non-profit organisation, hvis formål er at udvikle og øge forretningsmuligheder mellem maltesiske og italienske iværksættere. MICC blev grundlagt af Anthony Miceli Farrugia i 1988 efter personlig anmodning fra den daværende italienske ambassadør H.E. Marcello Spatafora. MICC blev anerkendt af den italienske regering ved lov nr. 518 af 1970 den 15. januar 1991, og MICC er fuldgyldigt medlem af Assocamerestero, sammenslutningen af italienske oversøiske handelskamre. Kamrene imødekommer behovene hos private virksomheder og iværksættere, professionelle og freelancere, handelskamre handelskamre, eksportkonsortier, erhvervsorganisationer, messe- og udstillingsarrangører og lokale institutioner, både italienske og fra de lande, hvor kamrene er baseret.

Gestión Estratégica e Innovación (GEINNOVA) er et uddannelsescenter, der specialiserer sig i iværksætteri, ledelse, e-læring og online læringsplatforme. Det tilbyder uddannelse til fagfolk, både ansatte og jobsøgende. Det har udviklet en platform med de mest moderne online træningsværktøjer. Medarbejderne har over 20 års erfaring med ledelse af europæiske projekter inden for uddannelse, med særligt fokus på engagement, social inklusion, ligestilling mellem kønnene, beskæftigelsesegnethed, bæredygtighed og digitalisering. GEINNOVA tilbyder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder rådgivning og uddannelse.

Brainplus GmbH er en østrigsk konsulentvirksomhed, der leverer økonomiske støtteforanstaltninger inden for innovation og bæredygtighed til lokale/regionale eller nationale myndigheder. Inden for uddannelse tilbyder virksomheden forskellige løsninger lige fra erhvervsuddannelse til vækst- og udviklingstræning, primært rettet mod SMV'er. Takket være de mange forskellige og teamets høje kompetence og færdigheder er virksomheden blevet en vigtig aktør på den lokale og regionale innovations regionale innovationsscene.

Målet med We Are Entrepreneurs (WAE) er at støtte små virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet gennem iværksætteri ved at give adgang til uddannelsesmuligheder med høj værditilvækst. Virksomheden tror fuldt og fast på, at uddannelse er nøglen til succes i erhvervslivet, men også i livet, og at alle har ret til det. We Are Entrepreneurs tilbyder gratis erhvervsuddannelseskurser af høj kvalitet til studerende og skaber små fællesskaber omkring deres projekter.

Munich Business School (MBS) blev grundlagt i 1991 og er en officielt akkrediteret privat videregående uddannelsesinstitution med base i München, Tyskland. MBS har været statsakkrediteret siden 1999. Universitetet er også institutionelt akkrediteret af det tyske videnskabsråd og internationalt af Foundation for International Business Administration Accreditation FIBAA. MBS tilbyder kurser på bachelor- og kandidatniveau samt et ph.d.-program (i samarbejde med Sheffield Hallam University, UK), herunder to MBA-programmer med fokus på globale indkøb og supply chain management. MBS er vært for mere end 750 studerende fra over 80 lande.